Széchenyi terv plusz támogatások

Informatikai képzés 120 órában

A kedvezményezett neve: GET Gyártó és Szolgáltató Kft.

A képzések elnevezése és célja: Informatikai képzés 120 órában.

A gyakorlatorientált képzési program célja a résztvevők digitális kulcskompetenciáinak fejlesztése Microsoft Office irodai alkalmazáscsomagok, a tudatos és értékteremtő internethasználat, valamint az elektronikus ügyintézés lehetőségeinek megismertetésével.

A szerződött támogatás összege: 6 244 171 Ft.
A képzések részletes bemutatása: az informatikai képzés során az alábbi tananyagegységek kerülnek feldolgozásra:

Hardveres alapismeretek;

Microsoft Office – Word;

Microsoft Office – Excel;

Microsoft Office – PowerPoint;

Microsoft Office – Teams;

Microsoft Office – Outlook;

Google Drive;

Elektronikus dokumentációvezetés;

Online rendszerek / Űrlapkitöltés;

Internetes böngészők használata;

Vállalatirányítási rendszerek használata.

 

A képzések tervezett befejezési dátuma (ha megvalósult, akkor a tényleges befejezés) 2022. december 12.

 

A GET Kft. komplex infrastrukturális és technológiai fejlesztése

Az GET Kft. összesen 206 millió forint feltételesen vissza nem térítendő támogatást nyert a „GINOP Plusz-1.2.1-21 – A mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása” című konstrukció keretében. „A GET Kft. komplex infrastrukturális és technológiai fejlesztése” című projekt az Európai Unió feltételesen vissza nem térítendő támogatásával valósul meg.

A fejlesztés célja:

A 295 millió forint összköltségű projekt célja, hogy megteremtse a vállalkozásunk számára szükséges modern technológiai hátteret és korszerű infrastrukturális feltételeket, így a digitalizált üzleti és termelési folyamatok kialakítása révén javul erőforrás-hatékonyságunk, termelékenységünk és az előállított termékek/szolgáltatások minősége. Ezen felül fontos a menedzsment és szakmai készségek, ismeretek fejlesztése, illetve a megújuló energiaforrások hasznosítása.

A projekt elemei:

  1. Új eszközök beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása: annak érdekében, hogy nagyobb tárgyakkal is tudjunk dolgozni, komplexebb szolgáltatásokat tudjunk nyújtani, egyedi igényeknek is megfeleljen a gyártásunk, félautomata felület előkészítő és kezelő technológiai beruházás, festék tároló-keverő berendezés és lézervágó beszerzése szükséges. Mindezt kiegészíti a faelgázosító kazánunk működéséhez szükséges fahasítógép.
  2. Információs technológia-fejlesztés: a technológiai fejlesztést információtechnológiai részlegünknek is le kell követnie a tervezéshez és termelésirányításhoz szükséges szerverpark és IT eszközpark bővítés.
  3. Infrastrukturális beruházás: A 3 szomszédos telek között a termelési folyamatok összehangolása érdekében új közműépítés, út- és csapadékvíz hálózat, kapuépítés és kerítés kialakítása, vagyonvédelmi (kamera/riasztó) rendszer kiépítése valósul meg.
  4. Napelemes beruházás: egy 50kW-os, áramszolgáltatói hálózatra visszatermelő napelem rendszer kialakítása, mely a lézervágás, felületelőkészítési technológia nagy energiaigényű, továbbá a földhő-víz hőszivattyús rendszerrel ellátott iroda és csarnok fűtés- hűtési rendszert közel nullás energiaigényűvé alakítja.
  5. Hőszivattyú beruházás: egy 45kW-os Földhő-víz hőszivattyús rendszer és egy további Levegő-víz hőszivattyús rendszer biztosítani tudja az épület fűtési- és hűtési energiaigényét, a jelen projektben megvalósítandó napelemes beruházással kiegészítve közel nullás energiaigénnyel.
  6. Tanácsadás: A projekt keretében a vezetők számára coaching kerül lebonyolításra, mely a fejlődő és fejlesztésre kerülő szervezeti, termelési, gazdasági, pénzügyi területeink folyamatos átláthatóságához, kontrolljához, tervezéséhez szükséges.
  7. Képzési szolgáltatás: Az új technológiák és beüzemelésre kerülő gépek. illetve a kapcsolódó IT rendszer használatának betanítására, az új üzletág, termékkör szakmai hátterének bemutatására az érintett kollégák számára speciálisan a vállalatunkra szabott képzés megvalósítása.

A fenti eszközök a legmodernebb technológiát jelentik, ami garantálja a cég versenyképességét, mind hazai, mind pedig nemzetközi szinten. A fejlesztés eredményeként cégünk fonyódi telephelyén géppark fejlesztés, energiahatékonysági beruházás, munkavállalói képzés, valamint szervezetfejlesztési tevékenység valósul meg annak érdekében, hogy tevékenységünket hatékonyabban, magasabb színvonalon tudjuk majd végezni.

A GINOP_PLUSZ-1.2.1-21-2021-00235 azonosítószámú projekt a Széchenyi Terv Plusz program keretében az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetés támogatásával valósul meg.

A projekt összefoglaló adatai:

Projekt címe: A GET Kft. komplex infrastrukturális és technológiai fejlesztése

Projekt azonosítószáma: GINOP_PLUSZ-1.2.1-21-2021-00235

Kedvezményezett: GET Gyártó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Támogatás összege: 206 895 299 Ft

Támogatás mértéke: 70 %

A megvalósítás helyszíne: A GET Kft. fonyódi telephelye

A projekt 2022. december 31-én zárul.

További információ kérhető:

Név: Molnár Beáta

Elérhetőség: molnar.beata@getgroup.co.hu